Dr. Per Pedersen slutter som fastlege hos oss 31/10-17.

Vi har fått ny fastlege for disse pasientene.

Den nye fastlegen heter Søren Sandager Petersen.