Årskontroller som kan vente til etter uke 34, må vente. Vi avvikler ferie og har redusert bemanning fra uke 26.